Click to return Home Click to search Rail Lines Click to search Trains Click to search Depots Click to search Highways Click to search Postcards

Trains Info for the Lehigh Valley Railroad

Click Here to Show Named Trains Only

to    ( No. 52)
Auburn NY to Ithaca NY    ( No. 302)
Buffalo NY to New York NY    ( No. 8) (The "Maple Leaf" )
Buffalo NY to New York NY    ( No. 10) (The "Black Diamond" - Streamliner)
Buffalo NY to New York NY    ( No. 4) (The "Major" )
Canastota NY to Cortland NY    ( No. 324)
Cortland NY to Canastota NY    ( No. 325)
Cortland NY to DeRuyters    ( No. 327)
Cortland NY to East Ithaca NY    ( No. 0)
Coxton PA to New York NY    ( No. 28) (The "John Wilkes" - Streamliner)
Coxton PA to New York NY    ( No. 26) (The "Asa Packer" )
DeRuyters NY to East Ithaca NY    ( No. 322)
East Ithaca NY to Cortland NY    ( No. 323)
Geneva NY to Sayre PA    ( No. 128)
Hazleton PA to Lehighton PA    ( No. 226)
Hazleton PA to Lehighton PA    ( No. 232)
Hazleton PA to Lehighton PA    ( No. 208)
Hazleton PA to Lehighton PA    ( No. 202)
Hazleton PA to Lehighton PA    ( No. 228)
Hazleton PA to Lehighton PA    ( No. 220)
Ithaca to Auburn    ( No. 301)
Ithaca NY to Auburn NY    ( No. 301)
Lehighton PA to Hazleton PA    ( No. 229)
Lehighton PA to Hazleton PA    ( No. 211)
Lehighton PA to Hazleton PA    ( No. 225)
Lehighton PA to Hazleton PA    ( No. 209)
Lehighton PA to Hazleton PA    ( No. 207)
Lehighton PA to New York NY    ( No. 24)
New York NY to Buffalo NY    ( No. 17)
New York NY to Buffalo NY    ( No. 9) (The "Black Diamond" - Streamliner)
New York NY to Buffalo NY    ( No. 7) (The "Maple Leaf" )
New York NY to Buffalo NY    ( No. 11) (The "Star" )
New York NY to Coxton PA    ( No. 29) (The "John Wilkes" - Streamliner)
New York NY to Coxton PA    ( No. 25) (The "Asa Packer" )
New York NY to Lehighton PA    ( No. 23)
New York NY to South Plainfield    ( No. 53)